Tato stránka s audio nahrávkami slouží jako pomoc pro ty, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit vyučovací hodiny v našem shromáždění nebo pro ty, kteří si chtějí znovu poslechnout učení, které slyšeli.

Není to náhražka za účast na místním shromáždění věřících, ani za setkání svatých za účelem připomínky našeho Pána Ježíše Krista při lámání chleba.

Vytvořeno pomocí:

PHP5 jQuery Bootstrap (currently v3.2.0)  bootstrap-datepicker sandbox  Audio Player: HTML5